title

Добре дошли!

Нашата визия за детска градина е за място, което в едно цяло обединява семейство и възпитатели в топла и обгръщаща среда-прегръдка за детето.  Oткрихме тази идея заложена и реализирана в принципите, които изграждат валдорфската детска градина и с ентусиазъм създадохме "Градината на розите".

filosofiq

Нашата философия

Валдорфска детска градина "Градината на розите" следва и прилага в дейността си принципите, разработени от основателя на валдорфското образование Рудолф Щайнер.  Тази педагогическа система е част от науката Антропософия.  Искаме да следваме път на развитие, свързващ света на човека със света на Духа.  Чувстваме се част от един мощен човешки поток в целия свят, който вече сто години, разработва тези идеи, пробуждайки собствената си индивидуална инициатива и търсейки дълбоката човешка мъдрост във всеки.  Тези импулси ръководят цялата ни работа, това което правим с и за децата, когато обзавеждаме стаите, когато приготвяме храната, когато избираме песните и приказките, които разказваме.  Имаме съзнанието, че нашите действия, нашата вътрешна позиция на възпитатели и родители е съществена за децата, които в наше лице виждат пример за подражание.

Всички се учим заедно

...и деца, и учители, и родители

Децата идват при нас, носещи своя интерес към света. Наша цел като педагози е да съхраним този интерес. Самата среща с индивидуалността на всяко дете е процес на познание и себевъзпитание – как да го подпомогнеш в изграждането на своя собствен път, разгръщайки личния си потенциал. Родителите трупат опит с ангажираността си да участват в грижата за средата, в която се възпитават децата. Това развива качества като взаимопомощ, съпричастност, които могат да изглеждат екзотични, но са необходими във възпитаването на децата като социално отговорни личности.

БЛОГ

Структура на деня

Възпитание с музика

Ръчна работа

Мокро-в-мокро

Игра с пръсти

"Благодарим ви от сърце, че сме част от „Градината на розите”, че сме част от тази свидна за мен общност, която дава на цялото ни семейство сигурност, опора, грижа и надежда. 

Бъдете благословени!"

Райна Динева

майка на Мартин от детската градина