За нас
Устройство на валдорфска общност и детска градина

Валдорфска градина „Градината на розите“ е сдружение с нестопанска цел, основано от родители, учители и съмишленици, които споделят убедеността, че Валдорфският метод на обучение създава най-добрите условия за развитие на децата като свободни и творчески личности.  Ние сме се събрали заедно, за да осъществим нашата обща цел да създадем място за възпитаване на децата, което отговаря на принципите на Валдорфска педагогика. 

Органите за управление на сдружението са общо събрание и управителен съвет. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението - родители и преподаватели. Управителният съвет се състои от двама представителя на родителите и двама представителя на педагогическата колегия. 

В работните групи участват родители, които се записват доброволно и участват активно в живота на сдружението. Всяка група избира отговорник, който се занимава с организацията на групата, комуникира с член на УС, отговарящ за съответната дейност, който координира дейността с Колегиума. В групите могат по желание да участват и педагози. 

Обичайно е в детските градини от Валдорфски тип родителите да участват активно, като съдействат за ремонт и подобряване на материалната база на градината; за изработването на играчки и участието в базари; за градинарство, за подготовка на празници и развлечения, както и за разпространението на Валдорфската педагогика, участвайки в различни събития организирани с тази цел.