Ръчна работа

Плетенето при децата подпомага концентрацията.

Рудолф Щайнер видя ръчната работа като важна част от валдорфското образование.  Плетето с пръсти или с шишове не е само за забавление, но и помага за интелектуалното и емоционално развитие на детето.


На ръчната работа, във валдорфското образование се придава по-голяма тежест, отколкото във всяка друга педагогическа система. Не е необичайно във валдорфска градина, да видите децата да плетат, да правят филц, или да се занимават с дървообработване, на ниво, което би затруднило много възрастни. Рудолф Щайнер е учил, че ръчната работа насърчава не само интелектуалното развитие, но също така и развитието на цялата личност. Това е целта на възпитанието във валдорфската градина.


Рудолф Щайнер учи, че играта е работата на детството. За разлика от работата в света на възрастните, играта е вътрешно движение. Причината, поради която Щайнер е вярвал толкова силно в ръчната работа, като част от Waldorf образованието е, че той я е виждал, като обединяване на вътрешния свят на детето с външния свят, което е решаваща стъпка в развитието на зрелия човек.


Преди децата да започнат  да плетат, те трябва да имат време, за да се почувстват удобно с преждата. За валдорфското образование, плетенето не е просто занаятчийска дейност, това е урок по биология, животновъдството и дървообработване.


Плетенето с пръсти е лесна за въвеждане ръчна работа. След като се овладее, тя се превръща в успокояваща дейност, която позволява на децата да създават свои собствени малки шалове, колани или орнаменти. За деца, които са хиперактивни или възбудими, плетенето може да бъде чудесно средство за облекчаване на напрежението по време на седящи занимания или разказване на приказки.


Дали плетенето ще бъде с пръсти или с шишове, то е специфичен интелектуален процес. В книгата „Discover Waldorf Education: Knitting and Intellectual Development” от Eugene Schwartz [Knol, 2009], авторът посочва, че "нови неврологични изследвания по-скоро потвърждават, че мобилността и сръчността във фините мускули, особено в ръката, може да стимулира клетъчното развитие в мозъка и да укрепи физическата основа на мисленето." "За децата, плетенето създава не само одеяла и ръкавиците без пръсти, но също така и невронни пътеки”.


Плетенето е само един от аспектите на ръчната работа в учебния план на валдорфското образовяние. Когато учениците станат по-големи, ръчната работа става все по-сложна. Когато говорим за ръчна работа като част от учебната програма на валдорфското образование, Рудолф Щайнер заявява, че целта не е задължително да преподава определено умение, а по-скоро да вдъхнови нагласа на доверие и свързаност в индивидуалното. Дали ще бъде плетене или дърворезба, или подвързване на книги, ръчната работа учи на умения, които ще се използват цял живот.