Какво е играта с пръсти и защо я прилагаме в градината?

Във валдорфското образование се смята, че детските рими и игрите с пръсти, не само са едни от най-добрите методи на преподаване на малки деца, но те също помогат да се създаде връзка между възпитателя и детето. Тези игри са неразделна част от ранното детство във валдорфската детска градина. Както е посочено от валдорфският учител и автор Rahima Baldwin: "Взаимодействието с вашето дете, ангажирането на способността за имитация и музикалните елементи, използвани в този вид игра, която радва децата от векове, има голямо значение за тяхното добро развитие."

Текстовете в игрите с пръсти отговарят на движенията на ръцете и резултатът е това, което съвременната педагогика наричат многосетивно обучение, поради това, че се ангажират множество сетива като зрителни и слухови, и движение като средство за обучение. Педагозите са открили, че този мултисензорен подход е по-ефективен метод в сравнение с тези, които използват само едно сетиво, като слуха. Мултисензорният подход, дава възможност на едно дете, което предпочита обучение чрез слушане, да бъде също толкова ангажирано в играта с пръсти, както и при друго дете, чиято сила е в обучението чрез гледане.

Предимства на игрите с пръсти

·                 развитие на езика

·                 мускулна координация

·                 осъзнаването на тялото

·                 овладяване на ритъма

·                 подготовка за свирене на музикален инструмент

·                 способност за концентрация

·                 развитие на самочувствието

Детските песни и стихчета за пръсти предлагат естествен преход между по-малкото дете, чийто свят се фокусира върху движението и на по-голямото дете, което е в етапа на учене и усвояване на символичния език на думите и буквите. Символите с ръце, думите, използвани в римите за игри с пръсти, предлагат преход към идеята, че символи или букви, може да се представят със звуци. Децата, които са учили игри с пръсти, ще напредват по-лесно в четене на думи, имайки солидната основа от римите за игрите с пръсти.


Източник: http://feylandia777.blogspot.com/2012/02/blog-post_29.html