65720493_336595620569598_8894491384384323584_o (1)

Фокусът на валдорфската педагогика е насочен към индивидуалността на детето. Да опознаем същността му, да се грижим за нея и да спомогнем за цялостното й разгръщане е важна и отговорна задача за нас.

78779562_435991570630002_235155665683742720_o (2)

Чрез повтарящия се дневен, седмичен и годишен ритъм в градината децата се чувстват сигурни и спокойни. Могат да развият увереност в способностите си и да изградят доверие в заобикалящия ги свят.

65620214_332989570930203_8133308954877886464_o (1)

В първите седем години от живота си детето учи предимно чрез пример и подражание. Във валдорфската градина това се осъществява чрез извършване на смислени и необходими човешки дейности.